Kerkenraad en werkgroepen Kerkenraad en werkgroepen

Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze onder de submenu's. Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat!

Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.

U ziet dat er ook nog wel vacatures zijn. En elk jaar leggen een handvol vrijwilligers hun taak neer vanwege leeftijd, of gezondheid of omdat ze weer eens wat anders willen. Dat betekent dat er geregeld weer nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Iets voor u? Laat het gerust weten als u interesse hebt. We komen graag eens aan om een functie in werkgroep of kerkenraad met u te bespreken. Het zal u vast verrassen hoe eigentijds het vrijwilligerswerk in de kerk is opgezet.

 
De Kerkenraad De Kerkenraad
lees meer »
 
Tienerdienst Tienerdienst

Een keer in de maand houden we een tienerdienst voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar. Na het afscheid nemen van de kindernevendienst(KND), is het voor de jeugd een grote overgang naar de "gewone" kerkdiensten.
Met de tieners gaan we naar onze eigen ruimte.  Daar praten we met elkaar over het geloof, de bijbel, de kerk en de wereld om ons heen.
Na 3 tienerdiensten hebben we besloten om door te gaan. De tieners geven aan dat we aansluiten bij wat zij belangrijk vinden en wat hen aanspreekt. Wij zijn allemaal  enthousiast!
 
Tijdens de startzondag in 2016 zijn we gestart met het thema: Deel je leven. Wij hebben  gesproken over  “Wie is God voor ons” en hebben teruggekeken op het kerkelijk jaar van Radewijk.
De tienerdiensten zijn gepland op de derde zondag van de maand.  
Ook jij bent van harte welkom!
Heb je vragen neem contact op met  Rene en Jolanda Kramer
of Anke ten Hove
 

 
Kindernevendienst

Kindernevendienst
lees meer »
 
Oppasdienst Oppasdienst
lees meer »
 
Cantorij Cantorij
lees meer »
 
Beamteam Beamteam
lees meer »
 
Werkgroep liturgisch bloemschikken

Werkgroep liturgisch bloemschikken
lees meer »
 
Kunst in de kerk

Kunst in de kerk
lees meer »
 
Liturgie commissie Liturgie commissie
lees meer »
 
Ouderengroep Ouderengroep
lees meer »