Lief en leed Lief en leed

Bij de volgende gebeurtenissen verdient het aanbeveling contact op te nemen met predikant en/of de wijkouderling/pastoraalbezoeker.
 

Geboorte.
Is uw gezin verblijd met de geboorte van een kind, dan wordt het zeer op prijs gesteld dat u een kaartje stuurt naar de wijkpredikant. Deze kan dan een afspraak maken voor overleg over al of niet doopbediening, en eventueel over data van doopgesprek en doop.
Bij een doopbediening wordt een vaste fotograaf ingeschakeld. Ook is een videocamera aanwezig om e.e.a. via de beamer te laten zien. Tegelijk wordt de hele dienst opgenomen en kunnen de doopouders hiervan een dvd krijgen. De predikant kan u hierover meer vertellen bij de voorbereiding van de doop.
 

Huwelijk.
Als u bezig bent met de voorbereidingen van de trouwdag, is het goed ook tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant om datum, tijd en trouwlokatie (kerkgebouw) af te spreken. Als datum, tijd en predikant bekend zijn, geeft u dit door aan het kerkelijk bureau (Scholtensdijk 22, 7771 CV Heemse, tel. 0523-680833, e-mail:
 

Ziekenhuisopname.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u in een ziekenhuis bent of wordt opgenomen of weer thuis bent gekomen, dat u dit meedeelt zowel aan de wijkpredikant als aan uw wijkouderling.
 

Overlijden.
Bij een overlijden wordt u verzocht de wijkpredikant zo snel mogelijk te informeren. Hij zal u bezoeken om u in die moeilijke dagen zoveel mogelijk tot steun te zijn en samen met u de rouwdienst voor te bereiden.
Stelt u prijs op "kistlegging" op de avond van het overlijden, dan kunt u dit overleggen met uw wijkouderling.
 

Verhuizing.
Als u gaat verhuizen wordt u verzocht dit te melden aan de Ledenadministratie. U kunt dit doen gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau:
Openingstijden: dinsdag 11.00-12.00 uur, woensdag 11.00-12.00 uur en donderdag 19.00-20.00 uur.
Voor adres, telefoon en e-mail van het kerkelijk bureau zie hiervoor bij huwelijk.
 

terug