Kerkbezoek in coronatijd Kerkbezoek in coronatijd

Vanwege Corona zijn er wel allerlei regels en voorschriften van de landelijke overheid, de landelijke PKN en de plaatselijke AK en de wijkkerkenraad. Die zijn verzameld en uitgewerkt in een Gebruiksplan voor de Opgang. De volgende punten daaruit zijn van belang voor u als bezoekers:

- Bezoekers moeten zich van te voren aanmelden bij het kerkelijk bureau. Dat kan per scipio app tussen maandag 9.00 uur en donderdag 12.00 uur.
Of telefonisch tussen 10.00 en 12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag.
Of telefonisch tussen 18.00 en 20.00 uur op maandag en woensdag
Tel: 0523-680833

Er geldt een maximum van 30 bezoekers incl predikant, kerkenraad en organist, excl kinderen t/m 12 jaar. Het kerkelijk bureau houdt de aantallen bij.

- U moet anderhalve meter afstand houden (echtparen, gezinnen mogen wel naast elkaar zitten)

- Er mag niet gezongen worden.

- Er is in geen kinderoppas, kindernevendienst, tienerdienst, geen koffiedrinken na de dienst, geen avondmaal en doop. Misschien kan dat wel weer per oktober als de richtlijnen dat toelaten.

- Bij binnenkomst wacht u in de hal op gepaste afstand van elkaar tot een van de zgn. coördinatoren u ophaalt en naar uw plaats brengt.

- U maakt uw handen schoon met desinfectiemiddel dat in de hal staat.

- De garderobe kan niet gebruikt worden, dus jas mee de kerkzaal in.

- De plaats die u gewezen is misschien niet uw vertrouwde plekje, maar u moet die wel nemen. Dus niet ruilen of een ander plekje zoeken.

- U volgt de aangegeven looproutes in de Opgang. Overal is 'eenrichtingsverkeer'.

- Ga thuis naar het toilet. Alleen het invalidentoilet in de hal is beschikbaar voor uiterste gevallen. Moet u daar toch gebruik van maken, dan maakt u toilet, wasbak, kraan, deurklink en andere aanraakdelen weer schoon met desinfectiemiddel en doekjes die in het toilet aanwezig zijn.

- Collecte: gebruik de scipio-app of een bankoverschrijving, of doe wat in de collectezak bij de uitgang.

- Bij ziekte of verkoudheid blijft u natuurlijk thuis.

- Bent u 70+ of 18+ met een onderliggende ziekte, dan hoort u tot de risicogroepen.

Het RIVM schrijft om "extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen." U kunt dus gerust naar de kerk komen als u dat voor u zelf verantwoord vindt. Van harte welkom. Vergeet niet u aan te melden.

- De kerkdienst wordt uitgezonden met beeld en geluid. U kunt u de kerkdienst live (of later) volgen op uw tv, pc, laptop, tablet, smartphone enz volgen via kerkomroep.nl of de scipio-app.

 
Zingen in Coronatijd Zingen in Coronatijd
De kerkdiensten worden weer in elke afzonderlijke wijk gehouden. Met z'n allen zingen is in de Opgang jammer genoeg niet mogelijk. Elke dienstdoende predikant moet nu voor het zingen een oplossing bedenken voor de diensten waarin hij voorgaat. Voor 'mijn diensten' in de Opgang (20 sept startzondag, 18 oktober, 8 november 22 november - eeuwigheidszondag, 13 december -derde advent en 25 december - kerst) stel ik me voor dat er een kleine cantorij wordt opgericht, samengesteld uit gemeenteleden Radewijk, die het zingen tijdens de dienst verzorgt. Onze beide organisten Jan Kamphuis en Jan Broekroelofs willen die wel begeleiden en op vrijdagavond de liederen een keer doornemen. Dus wilt u toch kunnen zingen in de kerk: geef u dan op met naam en telefoonnummer bij Jan Kamphuis (landbouwbedrijf@gmail.com). Als er veel aanmeldingen komen, maken we een 'pool' zodat iedereen een keer of vaker aan de beurt komt. Wellicht dat collega predikanten op hun zondagen in Radewijk ook graag een beroep doen op de nieuwe cantorij.  ds. de Lange
 
Samen met het hele Dorp

Samen met het hele Dorp
De kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. We hebben ervoor gekozen om een echte dorpskerk te zijn. Dat betekent dat we niet alleen maar druk met onze eigen organisatie willen zijn, maar nadrukkelijk de verbinding zoeken met alle bewoners van de streek. Vandaar de titel "Samen met het hele dorp". U kunt het beleidsplan hier downloaden.

 

 
Kerkgebouw Kerkgebouw
De Opgang
Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523 - 216490

Koster
Hilko Klinge
Ondermaat 61
7772 JB Hardenberg
0523 - 267997
06 - 25007675
hilkoklinge@hotmail.com          

In de Opgang is:  
  • elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst;
  • elke 1e zondag van de maand gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken;
  • op de eerste en derde zondag van de maand is er kindernevendienst;
  • elke derde zondag van de maand tienerdienst
  • elke zondag kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en
  • zijn er in de Advents- en Veertigdagentijd speciale projecten
Ivm corona is een aantal punten komen te vervallen en om die reden doorgestreept. Zodra het kan, pakken we die dingen weer op.                                                             

 
lees meer »
 
Wijkpredikant Wijkpredikant
M.i.v. 1 maart heeft Radewijk voor 16 uur weer een wijkpredikant: ds. A. de Lange.

Ds. Bert de Lange (1960) studeerde theologie in Kampen, met als hoofdvak Nieuwe Testament. Na het kerkelijk examen (1988) werd hij bevestigd als predikant in de Gereformeerde Kerk te Hijken-Hooghalen. Van 1992-1997 stond hij in Oosterwolde (Fr). Daarna kwam hij in Hardenberg. Eerst wijk 2, later wijk Centrum. Na de eenwording van de Gereformeerde en de Hervormde kerk in 2006 was hij predikant in de wijkgemeente Centrum Noord. Per 1 maart 2018 is hij voor 40% verbonden aan de wijkgemeente Radewijk en voor 60% aan Centrum Noord.
lees meer »
 
Bijbelse tuin

Bijbelse tuin
In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hiervoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen:  een plek  waar geloof en symboliek samen komen.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers.

Wat is er te zien? klik op 'lees meer'
lees meer »
 
Sweetland orgel

Sweetland orgel
Bij de renovatie van de Opgang te Radewijk werd tevens het orgel vervangen. Het nieuw geplaatste orgel is een gerestaureerd Engels orgel, gebouwd door de orgelbouwer William Sweetland.
Op zaterdagmiddag 2 mei 2009 werd de verbouwde Opgang opengesteld voor het  publiek zodat iedereen rustig kon kijken en luisteren naar het nieuw geplaatste orgel dat op die middag bespeeld werd door de plaatselijke organisten Jan Broekroelofs en Jan Kamphuis. Op donderdag 26 augustus 2010 gaven zij een concert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het orgel.
lees meer »
 
Geschiedenis van de kerk(en) Geschiedenis van de kerk(en)

Voor de fusie tot PKN hadden zowel hervormde als de gereformeerde gemeentes een kerkgebouw. Bij de hereniging werd de gereformeerde kerkzaal verkocht en de hervormde kerk gerenoveerd. Op 26 april 2009 werd de Opgang, zoals de kerk heet, officieel in gebruik genomen. Door een legaat, speciaal daarvoor gegeven, werd het mogelijk om de ontmoetingsruimte van de kerk uit te breiden.
lees meer »