Actueel Actueel

Op donderdag 12 maart hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden. We kijken dan terug op een jaar waarin we een paar kleine veranderingen in de liturgie hebben aangebracht. Hoe is dat bevallen? Gaan we ermee door? Wat hebt u gemist?

Verder willen ook een aantal nieuwe hoofdstukken uit ons groeiende beleidsplan met u bespreken: gemeenteopbouw en de taak van de kerkenraad, geestelijke vorming, pastoraat en jeugdwerk. Vooral dat laatste is een uitdagend onderwerp: hoe kunnen we jeugd en jongeren betrekken bij het geloof en de kerkelijke gemeenschap?
Ook de vernieuwde plaatselijke regeling zullen we dan bespreken.

U kunt het beleidsplan met de nieuwe hoofdstukken inclusief de plaatselijke regeling  vanaf 1 februari downloaden vanaf de website: Beleidsplan Radewijk, Samen met het hele Dorp (2020)
Als dat bezwaarlijk is, kunt u vanaf half februari een exemplaar ophalen in de Opgang.

 

 
Samen met het hele Dorp

Samen met het hele Dorp
De kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan. We hebben ervoor gekozen om een echte dorpskerk te zijn. Dat betekent dat we niet alleen maar druk met onze eigen organisatie willen zijn, maar nadrukkelijk de verbinding zoeken met alle bewoners van de streek. Vandaar de titel "Samen met het hele dorp".

 

 
Kerkgebouw Kerkgebouw
De Opgang
Radewijkerweg 31
7791 RJ Radewijk
0523 - 216490

Koster
Hilko Klinge
Ondermaat 61
7772 JB Hardenberg
0523 - 267997
06 - 25007675
hilkoklinge@hotmail.com          

In de Opgang is:  
  • elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst;
  • elke 1e zondag van de maand gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken;
  • op de eerste en derde zondag van de maand is er kindernevendienst;
  • elke derde zondag van de maand tienerdienst
  • elke zondag kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en
  • zijn er in de Advents- en Veertigdagentijd speciale projecten
                                                                   

 
lees meer »
 
Wijkpredikant Wijkpredikant
M.i.v. 1 maart heeft Radewijk voor 16 uur weer een wijkpredikant: ds. A. de Lange.

Ds. Bert de Lange (1960) studeerde theologie in Kampen, met als hoofdvak Nieuwe Testament. Na het kerkelijk examen (1988) werd hij bevestigd als predikant in de Gereformeerde Kerk te Hijken-Hooghalen. Van 1992-1997 stond hij in Oosterwolde (Fr). Daarna kwam hij in Hardenberg. Eerst wijk 2, later wijk Centrum. Na de eenwording van de Gereformeerde en de Hervormde kerk in 2006 was hij predikant in de wijkgemeente Centrum Noord. Per 1 maart 2018 is hij voor 40% verbonden aan de wijkgemeente Radewijk en voor 60% aan Centrum Noord.
lees meer »
 
Bijbelse tuin

Bijbelse tuin
In 2006 zijn de hervormde kerk en gereformeerde kerk Radewijk officieel gefuseerd tot PKN wijkgemeente Radewijk. Hiervoor werd de Hervormde kerk gerenoveerd en uitgebreid en tijdens de voorbereidingen ontstond het idee een Bijbelse tuin aan te leggen:  een plek  waar geloof en symboliek samen komen.
De kerktuin is in 2009 aangelegd door een groep vrijwilligers.

Wat is er te zien? klik op 'lees meer'
lees meer »
 
Sweetland orgel

Sweetland orgel
Bij de renovatie van de Opgang te Radewijk werd tevens het orgel vervangen. Het nieuw geplaatste orgel is een gerestaureerd Engels orgel, gebouwd door de orgelbouwer William Sweetland.
Op zaterdagmiddag 2 mei 2009 werd de verbouwde Opgang opengesteld voor het  publiek zodat iedereen rustig kon kijken en luisteren naar het nieuw geplaatste orgel dat op die middag bespeeld werd door de plaatselijke organisten Jan Broekroelofs en Jan Kamphuis. Op donderdag 26 augustus 2010 gaven zij een concert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het orgel.
lees meer »
 
Geschiedenis van de kerk(en) Geschiedenis van de kerk(en)

Voor de fusie tot PKN hadden zowel hervormde als de gereformeerde gemeentes een kerkgebouw. Bij de hereniging werd de gereformeerde kerkzaal verkocht en de hervormde kerk gerenoveerd. Op 26 april 2009 werd de Opgang, zoals de kerk heet, officieel in gebruik genomen. Door een legaat, speciaal daarvoor gegeven, werd het mogelijk om de ontmoetingsruimte van de kerk uit te breiden.
lees meer »