29-5 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 29-5 Nieuws van de Algemene Kerkenraad
Nieuws van de Algemene Kerkenraad week 23

- Vanuit het Platform voor Kerken in Hardenberg, ontvingen wij de vraag of we een kerk in het centrum doordeweeks willen openstellen. Vanuit het Platform is er behoefte gevoeld aan een plek in het centrum, waar individuele mensen heen kunnen om bijv. te mediteren of hun zorgen neer leggen. We hebben besloten om mee te werken aan dit mooie en goede verzoek. De Höftekerk zal daarom binnenkort doordeweeks van 10.00 tot 12.00 uur open zijn. De predikanten en kerkelijk werkers is gevraagd om tijdens deze openstelling bij toerbeurt aanwezig te zijn. We krijgen daarbij hulp van andere kerkgenootschappen uit het Platform. Mensen die aandacht en hulp nodig hebben kunnen dat daar dan vragen. Uiteraard is het gebruikersplan dan wel op orde.

- Vanaf komende zondag zult u meerdere boeketten met bloemen zien in de online dienst. We gaan die bloemen sturen naar leden die wel wat ondersteuning en aandacht kunnen gebruiken. In feite doen we dit normaal apart in elke wijkeigen dienst. Vanaf zondag 5 juni is het de bedoeling dat elke wijk zondags in de online dienst een boeket bloemen neerzet, welke na de dienst naar iemand in de eigen wijk gaat. We zoeken hiermee een manier om vanuit die online diensten meer verbinding met de wijken en de leden te krijgen.

- Afgelopen weken hebben we in de online diensten steeds één kaars gebrand bij de herdenking aan soms meerdere overleden gemeenteleden. Normaal branden we voor elke overledene en familie een kaars. Vanaf zondag willen we de traditie weer in ere herstellen en de kaarsen na afloop naar de familie brengen.

We hebben de volgende uitzendingen van kerkdiensten op de agenda staan:
31 mei                 10.45                    ds. P.J.H. Noordmans                    Pinksteren
  7 juni                 10.45                    ds Dorgelo.
14 juni                 10.45                    ds Langbroek.
21 juni                 10.45                    ds van Benthem

- Kerkdiensten: Deze zondag is de viering vanuit de Höftekerk. U kunt deze viering bijwonen via Kerkomroep en het Youtube kanaal van Baalder. De Höftekerk blijft nog steeds gesloten voor de kerkgangers! De kerkzaal is alleen toegankelijk voor de predikant en de videoploeg. U kunt voor het volgen van de diensten één van deze links gebruiken:
PKN Baalder: https://www.youtube.com/channel/UCkSgYrJka704ddEsm9QQujg .
PKN Marslanden: live.pknmarslanden.nl ( let op: zonder www. ervoor!! )
PKN Centrum https://www.youtube.com/results?search_query=pkn+hardenberg+centrum
Collecte informatie: Vanaf deze zondag wordt er voorlopig wekelijks voor één doel gecollecteerd, zolang als we online diensten moeten houden.
ZWOHelp een stille coronaramp voorkomen Corona: het is wereldwijd een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd gebeurt er iets dat nog veel grotere gevolgen heeft. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. Overigens, het is – los van deze collecte – nog steeds mogelijk om bij te dragen aan een eerder genoemd doel, Zending in Marokko. Kijk daarvoor in Kerkklank van mei of op de website van Kerk in Actie.
U kunt uw collectebijdragen voor alle hiervoor genoemde doelen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63 645 t.n.v. de Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. collecte zondag 31 mei 2020 + het collectedoel of doelen.
Maak vooral ook gebruik van de  Scipio app. Zie Kerkklank mei 2020, pag. 8 en 9.

- Musica de Gloria: Op het Youtube kanaal PKNBaalder is zondagavond  vanaf 19.00 uur een nieuwe aflevering van “Musica de Gloria” te horen en te zien. Het is een opname uit 2015 uit de Stephanuskerk.

- Diaconie: De Diaconie laat weten dat er altijd, en zeker nu, een beroep op haar kan worden gedaan voor welke (hulp)vragen, opmerkingen, suggesties etc. dan ook. U kunt daarvoor mailen naar: lzandman1949@kpnmail.nl (scriba College van Diakenen). Via dit mailadres kunt u bijvoorbeeld ook hulp vragen voor het kunnen gebruiken van:
        - Kerkomroep; 
        - You Tube PKN Baalder: zondagse kerkdiensten eigen gemeente.
        -  Scipio-app.

Wij helpen u graag !
- Hulp en ondersteuning:
- Noaberschappen: Mocht u om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben ( omdat u bijv. door verkoudheid, verhoging de deur niet uit mag)  dan kunt u een beroep doen op de groep Noaberschap van uw wijk. Hieronder vindt u alle telefoonnummers van die groepen.
Baalder:         06-1840 8032                                        Centrum:       06-13515474.
Baalderveld: 06 16634227                                          Marslanden: 06 82 78 88 33.
Heemse:        06-81688084                                         via de Esch    0523- 262216
- De Luisterlijn (0523-522111) is een initiatief van PKN Centrum, maar staat open voor iedereen, kerkelijk of niet, in heel Hardenberg-Heemse-Radewijk. De luisterlijn wil laagdrempelig iedereen die daar in de huidige crisis behoefte aan heeft een luisterend oor bieden.
 
terug