16-10 Nieuws van de Algemene Kerkenraad 16-10 Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Ondertussen scherpt onze overheid de maatregelen verder aan vanwege het toenemend aantal besmettingen. Wat vandaag een verantwoorde aanpak lijkt, kan morgen alweer achterhaald zijn. We houden daarom onze gemaakte afspraken voortdurend tegen het licht en houden er ondertussen ook rekening mee dat er aanvullende maatregelen zullen komen. We hebben als insteek de grenzen van wat verantwoord is niet op te zoeken!

Aanmelden voor kerkdiensten: Helaas worden de kosters en vrijwilligers op de zondagmorgen regelmatig geconfronteerd met mensen die zich niet hebben aangemeld voor de dienst. Er ontstaat soms een heftige discussie bij deze situatie. Dit is erg vervelend en frustrerend voor hen, zeker als alle plekken al zijn gereserveerd.  Zij voeren de aanpak uit, zoals die door de wijkkerkenraden in het gebruikersplan is vastgelegd. Ga met hen a.u.b. niet in discussie. Doe dat met uw wijkkerkenraad. Aanmelden is verplicht. Als iemand zich niet heeft aangemeld, dan kan deze persoon niet naar binnen.

Kindernevendiensten en tienerdiensten. We hebben afgesproken dat deze diensten weer kunnen worden opgestart. Het is van belang daarbij na te denken hoe het heen en weer lopen zoveel als mogelijk wordt beperkt. De wijkkerkenraden passen hiervoor hun gebruikersplannen aan.

Dopen: We vinden het van belang dat er weer gedoopt kan worden. We hebben de predikanten gevraagd hiervoor een verantwoorde veilige aanpak te bedenken.

Zingen, zachtjes meezingen, neuriën: Conform de landelijke richtlijnen RIVM en de aanbevelingen van onze landelijke PKN staan we dit niet toe. In een dienst mag worden gezongen door maximaal 5 voorzangers. Ook hier geldt; we zoeken de grenzen van datgene wat kan niet op!

Mondkapjes: Het dragen van een mondkapje is nog steeds niet verplicht in binnenruimtes. Onze overheid roept ons sinds deze week dringend op dit wel te gaan doen. Wij sluiten ons daarbij aan en stellen het bijzonder op prijs als u bij het naar binnen gaan een mondkapje gaat dragen. Dit kan af zodra u op uw plek zit en gaat weer op als u uw plek weer verlaat.

terug