In deze rubriek vind u een foto's van een aantal activiteiten.

kind en kerkdienst 18-3-2018

De kerkdienst van zondag 18 maart was een Kerk & Schooldienst. Dat betekende dat kinderen, leerkrachten en ouders van de Vlinder bij ons te gast waren. De verschillende groepen
van de Vlinder verleenden hun medewerking aan de dienst. Groep 1 t/m 4 zongen voor de dienst "Zullen wij delen", groep 5 t/m 8, "Je wereld delen", en groep 1 t/m 4 nog eens "Delen".
Enkele leerlingen deden mee aan een toneelstukje "Als je deelt wordt het meer", anderen deden het gebed en weer anderen hielpen bij het collecteren. Na de dienst was er in de Esch voor de kinderen drinken en voor de ouderen koffie of thee. Ds. Henry Dorgelo leidde de kerkdienst.


 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag

Vandaag was de startzondag van de PKN Hardenberg Heemse wijk Marslanden en werden Jan Batterink en Gea Hagedoorn herbevestigd als diaken en werd Albert Braker beëdigd als scriba / ouderling.

Met de mensen die zich hadden opgegeven voor de startzondag hebben we na de dienst gesproken over DELEN. Delen van o.a. je kennis, je hart, je passie, je geloof, je liefde, je eten met de mensen om je heen.
De ochtend werd afgesloten met heerlijke pannenkoeken bij de Rheezerbelten.

Bekijk alle foto's
 
Bingo avond Connect 2.0!!

1 juli een bingo avond gehad als afsluiter van het seizoen van Connect 2.0. 66 kinderen waren aanwezig. Mooie prijzen, wat drinken een snoepje en een broodje knakworst.

Bekijk alle foto's
 
Kerkdienst van 26-6-2016

Vandaag was er een bijzondere dienst. Vandaag was er dopen van Nola Vosjan dochter van Hans en Marije. Bert Schonewille werd bevestigd als penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
En we namen afscheid van de kinderen van de kindernevendienst die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. We kunnen terug kijken op een leuke ochtend!

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen zondag Marslanden 20-3-2016

Vanmorgen in de dienst in de Marslanden gingen ze bij de kindernevendienst palmpasen stokken maken. Daarna gingen ze lopend door de kerkzaal met de stokken. Wat vonden de kinderen het leuk. Dames van de kindernevendienst bedankt!

Bekijk alle foto's
 
Ontstaan van de wijk

Hier ziet u enkele foto's van het ontstaan van de wijk Marlanden

Bekijk alle foto's