Luisterlijn: Voor voor iedereen die in deze corona tijd even behoefte heeft aan een luisterend oor Luisterlijn: Voor voor iedereen die in deze corona tijd even behoefte heeft aan een luisterend oor

Luisterlijn: 0523-522111
Sinds 26 maart is er een speciaal nummer geopend voor iedereen die in deze corona tijden even behoefte heeft aan een luisterend oor. De luisterlijn is een initiatief van de wijk PKN Hardenberg Centrum, maar iedereen staat het vrij van de lijn gebruik te maken, kerkelijk of niet. Wij weten dat in deze dagen veel mensen noodzakelijkerwijs in een soort isolement zitten. Vooral ouderen en andere kwetsbare groepen zien zich soms genoodzaakt in het geheel geen mensen te kunnen ontvangen. Dan kunnen de dagen erg lang en stil worden. Daarom de luisterlijn. Wie de lijn belt krijgt een van onze kerkelijk vrijwilligers aan de lijn, pastoraal ervaren mensen. Wij hopen dat deze luisterlijn één van de hulpmiddelen mag zijn om deze moeilijke tijd door te komen.
Info eventueel bij ds. Pieter Noordmans, PKN Centrum, pjhnoordmans@gmail.com
 
terug