Kerkenraad Kerkenraad

Samenstelling Wijkkerkenraad Heemse West oktober 2016
 
Predikant:

ds. L. van Rikxoort
Brandweg 14
7771 DB Hardenberg
tel. 857189
 

Kerkenraad:

Voorzitter: ds. L. van Rikxoort
Scriba: dhr. R. Schoemaker
 
Moderamen:

ds. L. van Rikxoort, tel. 857189
dhr. G.J. Otten, tel. 262938
dhr.W. Herbert, tel.267804
dhr. R. Schoemaker, tel.242162
                           
                                                                                    
Ouderlingen
 
mw. W. Flim-Tromp 
Rheezerweg 129
7795 DB Diffelen  
tel. 251225


mw. H. Otten-Hekman
Rheezerweg 61
7771 WJ Hardenberg
tel. 262938


dhr. G.J. Otten
Rheezerweg 61
7771 WJ Hardenberg
tel. 262938


mw. A. Polman-Wijnhorst
van Rechterenallee 10
7773 AN Hardenberg
tel. 234831


dhr. H. Polman
van Rechterenallee 10
7773 AN Hardenberg
tel. 234831


dhr. R. Schoemaker
Mercuriuslaan 23
7771 EG Hardenberg
tel. 242162


mw.T. van Weerden-Hoogkamp
Rembrandtplein 5
7771 XD Hardenberg
tel. 260355

 
dhr. B.J. Wolbink
Ommerweg 21
7797 RD Rheezerveen
tel. 261977


Diakenen:
 
mw. T. van Faassen-Hamhuis
Frans Halsstraat 28
7771 WT Hardenberg
tel. 263081


dhr. W. Herbert
Rheezerweg 65
7771 WJ Hardenberg
tel. 267804


dhr. J. Jans
Marsweg 5
7794 RK Hardenberg
tel.251474


dhr. H. Odink
Rheezerweg 16
7771 WJ Hardenberg
tel. 263353


dhr. H. Olsman
Van Raesfeltallee 50
7773 AB Hardenberg
tel. 270093


mw. H. Platjes-Veurink
Ringweg 4
7794 RD Rheeze
tel. 264706
geen emailadres

Kerkrentmeesters:
 
Vacant

Vacant

terug