Beleidsplan Heemse 2022-2026 Beleidsplan Heemse 2022-2026
lees meer »
 
Plaatselijke regeling Heemse Plaatselijke regeling Heemse
Voor te nieuw te vormen wijkgemeente Heemse is een plaatselijke regeling opgesteld.
lees meer »
 
Nieuwsbrief Heemse West en Heemser Esch 2 december 2021 Nieuwsbrief Heemse West en Heemser Esch 2 december 2021
In deze nieuwsbrief willen we een aantal dingen onder jullie aandacht brengen! Lees het s.v.p. rustig door.
UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING: VERPLAATST NAAR 12 DECEMBER, 11.30 UUR
 
lees meer »
 
Informatie over wijkgemeente in Heemse Informatie over wijkgemeente in Heemse

Profiel van de wijkgemeente Heemse
Kerkklank november
Kerkcontact 
Plaatselijk regeling Heemse
Beleidsplan Heemse 2022-2026
 
Speuren jullie mee? Speuren jullie mee?

Voor de hele maand december hebben we, net als vorig jaar, een advent-/kerstspeurtocht uitgezet in Heemse. Op eigen gelegenheid kan met het hele gezin, of door iedereen die daarvoor belangstelling heeft, van 1 t/m 31 december worden gespeurd in Heemse naar afbeeldingen van het kerstverhaal. Vind zo woorden die bij kerst passen. Onder de goede inzendingen verloten we een mooie prijs!


Download hier de beschrijving. Veel succes!

Leiding kinderdienst PKN Heemse’
 
 
Volg ons via YouTube Volg ons via YouTube
Klik hier voor interessante video's.
 
Volg ons via Facebook Volg ons via Facebook
Klik hier voor het laatste nieuws op onze facebookpagina.
 
Informatiebrief wijkenfusie Heemse Esch & Heemse-West Informatiebrief wijkenfusie Heemse Esch & Heemse-West
Geliefde gemeenteleden van wijk Heemse Esch en wijk Heemse-West,

Een middeleeuwse bisschop had eens een gesprek met drie metselaars. ‘Wat zijn jullie aan het doen?’ vroeg hij. De eerste metselaar antwoordt hem: ‘Ik schraap het cement van de stenen af’ en de tweede zegt: ‘Ik metsel een muurtje’. De derde persoon kijkt de bisschop veelzeggend aan en roept verbaasd uit: ‘Maar bisschop, kunt u dat dan niet zien? Ik bouw mee aan de kathedraal!

De bouw van onze gefuseerde wijkgemeente Heemse is bijna klaar! We willen u in deze brief informeren over de ‘gemetselde muren’ (de ondernomen acties) waardoor het tot een fusie is gekomen. Tegelijk blijft de bouw aan dit ‘huis’ doorgaan en hebben wij mensen nodig die hun gereedschap inzetten om samen te blijven bouwen aan een bloeiende wijkgemeente.

Terugblik
De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet. Binnen de twee wijken is overeenstemming gekomen over belangrijke onderwerpen zoals deelname aan het avondmaal en inzegenen van relaties. In goede gesprekken met de wijkkerkenraad en tijdens twee gemeenteavonden in Heemse-West zijn deze thema’s grondig besproken en heeft deze wijk openheid getoond om te bewegen naar aangepaste gebruiken. Concreet betekent dat in de nieuwe gefuseerde wijk het mogelijk is om een zegen te vragen over huwelijken van hetzelfde geslacht en dat kinderen deel mogen nemen aan het avondmaal. Hierin zal nooit druk gezet worden op iemand om ergens in mee te doen waar hij/zij persoonlijke bezwaren bij heeft.
De beide wijkgemeenten hebben verschillend beleid en gebruiken rondom de erediensten, waarmee wij praten over het hart van gemeente-zijn. Hierover is in de wijkkerkenraden met elkaar gedeeld wat voor ons en voor de wijken belangrijke elementen zijn. Een nieuw beleidsstuk is geschreven waarin de waardevolle elementen uit Heemse-West als ook de manieren van Heemse Esch bij elkaar komen. Wij hopen dat u in de afgelopen erediensten al iets gemerkt heeft van dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld de oogstdienst op 7 november wat een feestelijke gezinsdienst was.

Wijkindeling
In zowel Heemse-West als Heemse Esch ligt een mooie structuur van wijksecties waarin veel mensen in teams actief zijn door om te zien naar andere gemeenteleden. Dit kan zijn door het brengen van de nieuwsbrief die u nu aan het lezen bent of bijvoorbeeld een bezoekje bij ziekte. Deze indelingen zijn met zorg samengebracht en voor de meeste mensen is de indeling herkenbaar. Het kan zijn dat u nu een andere ouderling of contactpersoon krijgt. U zal op de hoogte worden gebracht wie uw wijkteam is. Dat gebeurt in de loop van de komende maanden (voor januari).

Nieuwe wijkkerkenraad
Een fusie van de wijken betekent ook een fusie van de wijkkerkenraden. Dat is niet simpel alle mensen bij elkaar zetten. De wijkkerkenraden hebben nagedacht hoe wij effectief deze nieuwe wijk kunnen dienen als kerkenraad. Hierin is gekozen om te gaan werken met een zogeheten ‘werkgroepenmodel’ met een grote- en kleine kerkenraad. Alle ambtsdragers komen enkele keren per jaar samen voor een vooral inspirerende samenkomst en maken beslissingen over de grote lijnen. Veel taken over lopende zaken worden gedelegeerd aan kleine kerkenraad die vaker bij elkaar komt om de wijk te leiden. Deze groep bestaat uit één of twee vertegenwoordigers uit de werkgroepen en het moderamen. De kracht van dit model is dat wij minder willen vergaderen en mensen vooral willen laten bezig zijn met de kern van hun werk in de werkgroepen. Deze groepen gaan bestaan rondom de gebieden Pastoraat, Jeugd, Diaconie, Communicatie & Media, Erediensten en Missionair.

In een filmpje wordt dit nog eens goed uitgelegd. We raden het jullie aan om te bekijken op het Youtubekanaal van PKN Heemse: https://www.youtube.com/watch?v=cpEO07xllmY

Samen verder
De fusie van de wijkgemeenten wordt vastgelegd in een reglement met daarin beschreven hoe wij samen gemeente willen zijn in Heemse. Dit wordt voorgelegd aan de beide wijken op een gemeenteavond op woensdagavond 8 december in de Hessenwegkerk. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn om geïnformeerd te worden en uw vragen te kunnen stellen. Als de wijken instemmen op deze avond is de fusie beklonken. Het is de bedoeling dat op zondag 2 januari wij de fusie gaan vieren in een feestelijke eredienst wat het startpunt is van één wijkgemeente in Heemse.
Zoals deze brief opende, wij hebben dan een mooi huis neergezet maar het bouwen stopt niet. De kerk blijft altijd in de steigers en zich altijd ontwikkelen. Want wij voelen ons geroepen om een prachtige gemeenschap te vormen die leeft vanuit Gods liefde en genade. Daarin willen wij dat gemeenteleden ontmoetingen vinden met God en hun naasten. Om daar vorm aan te geven is hulp nodig. Die wordt enerzijds gezocht door de beroepingscommissie in een predikant voor onze wijkgemeente, maar kerk-zijn doen wij samen. Wij mogen allemaal ons gereedschap inzetten om een prachtige gemeente te bouwen.
Vraag jezelf af: Waarvan denk ik in kerk en in de wereld dat er echt iets aan gedaan moet worden? Zie je jongeren afdwalen in zoeken naar betekenis in hun leven? Zie je moeite, verdriet in jouw omgeving waarin je mensen wil bemoedigen? Is de zondagse eredienst een belangrijke punt in jouw week en wil je meehelpen om die inspirerend te houden? Een christelijk lied zegt: ‘raak mijn hart met wat Uw hart raakt’, wat komt er in jou op als je die woorden bidt?
Wij zoeken mensen die mee willen werken in onze nieuwe werkgroepen, misschien zit daar een onderdeel bij waar jij graag een beetje tijd van jouw week voor opzij zet. En kijk eens om je heen, misschien ken jij iemand waarvan je weet dat het een geweldige aanvulling is als diegene zijn/haar talenten gaat inzetten voor een bepaald doel in de kerk.
Wij zoeken een aantal wijkouderlingen die zich samen met een wijkteam inzetten voor het omzien naar de gemeenteleden in hun wijk. Het voordeel van de nieuwe kerkenraad is dat een wijkouderling ook echt met zijn/haar wijk bezig kan gaan en niet bij alle kerkenraadsvergaderingen aanwezig hoeft te zijn. En ook voor andere taken zoeken wij hulp, wij vragen gemeenteleden om hun gereedschap in te zetten voor de kerk.
Samen mogen wij bouwen aan een mooie kerk voor en in Heemse. Een kerk waar iedereen zich thuis voelt. Waar wij mooie erediensten met elkaar mogen vieren. Waar we zingen, stil worden, leren en gevormd worden door samenkomsten. Een plek waar mensen mogen komen zoals ze zijn en waar in liefde naar elkaar om gekeken wordt. Een gemeente zijn die positief in de wereld staat en mensen in de buurt tot hulp is. Een kerk die bij Christus Jezus hoort. Doe mee!

Namens de wijkkerkenraden Heemse Esch en Heemse-West,

Met hartelijke groet,
Martijn van Breden
Wim van der Wel


Woensdag 8 december: Gemeenteavond over fusie wijkgemeenten Heemse
Locatie: Hessenwegkerk Heemse
Aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur
Graag vooraf aanmelden via uw Scriba:
scriba-heemseresch@pknhardenbergheemse.nl of r.schoemaker64@gmail.com
 
Sirkelslag gaat niet door

Sirkelslag gaat niet door
Hallo allemaal,
 
Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben we als organisatie besloten Sirkelslag niet door te laten gaan!! We vinden het erg jammer en hopen in het nieuwe jaar een nieuwe datum te kunnen plannen.
 
Groeten van
Marjo, Alijda en Esther
 
Noaberschap Heemse

Noaberschap Heemse
Als wijkgemeente HEEMSERESCH doen wij mij aan het Noaberschap Heemse

Voor vragen rondom hulp en/of het je aanmelden als vrijwilliger:
http://www.noaberschap-heemse.nl
 
lees meer »