Aktueel Aktueel

Om met elkaar mee te leven in lief en leed, kunnen we elke week de wekelijkse kerkcontact raadplegen. Het kan echter voorkomen dat na het samenstellen van kerkcontact er nog aktuele gebeurtenissen rondom geboorte, overlijden of ziekenhuis-opnamen/ontslag te vermelden zijn, zodat uw meeleven nog gedeeld kan worden. Deze rubriek wordt bijgehouden door de predikant en bij diens afwezigheid de scriba.

 
Ziekenhuis adressen Ziekenhuis adressen

Omdat veel gemeenteleden de gewoonte hebben mensen in het ziekenhuis een kaart te sturen, geven we u hier de meest voorkomende adressen.

 
Kerkenwerkmap Kerkenwerkmap
Hier kunt u de Kerkenwerkmap voor ambtsdragers lezen.
 
Pastorale Gids Pastorale Gids

Hier kunt u de Pastorale gids lezen en de bijlage.

 
Beleidsplan Heemser Esch 2014 Beleidsplan Heemser Esch 2014

Hier kunt u het Beleidsplan Heemser Esch 2014 lezen.