Bovenwijks Bovenwijks
Onder verantwoordelijkheid van de AK vallen vooral die zaken die meerdere wijkgemeentes gezamenlijk hebben, zoals bv. het kerkblad of deze website. Deze bovenwijkse werkgroepen en commissies vindt u in dit menu.

Van oudsher werken de vier wijken van Hardenberg samen op bepaalde terreinen. Dat vindt u ook in dit menu.
Dat geldt eveneens voor de drie wijken van Heemse. 


 
terug