Preekvoorziening Preekvoorziening

De werkgroep preekvoorziening bestaat uit de volgende 3 personen:

- Hardenberg-Radewijk: dhr. H. Meulink, Floralaan 132, 7772 MZ Hardenberg,
   tel. 0523-266232; mail: henk@meulink.eu

 - Hessenwegkerk: dhr. H. Hamhuis, Lindenlaan 6, 7771 DT, tel. 265973
   mail: henk-hamhuis@concepts.nl

- Witte of Lambertuskerk: dhr. A. Koopman, Eikenlaan 8,  7771 DX,
   tel. (0523) 262724. E-mail: a-koopman@hetnet.nl

- Marslanden: mw. A. Mulder-van Faassen, Edelinckstraat 22,
7773 CG, e-mail: dickenaly@live.nl 
 
- Eindverantwoordelijk: dhr. H. Meulink, Floralaan 132 7771ZM Hardenberg,
   tel. 0523-266232; e-mail: henk@meulink.eu
terug