In Radewijk ....

In Radewijk ....

  • is elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst;
  • is elke 2e  zondag van de maand om 19.00 uur een avonddienst, m.u.v. de maanden juni, juli en augustus (dit vervalt m.i.v. januari 2017)
  • is elke 1e zondag van de maand gelegenheid om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken;
  • is elke zondag kindernevendienst;
  • is elke derde zondag van de maande tienerdienst
  • is elke zondag kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 4 jaar;
  • wordt in de Advents- en Veertigdagentijd gewerkt aan speciale projecten;

 

terug