Voto programma 2017-2018 Voto programma 2017-2018

    Voto programma 2017-2018
Het thema voor het nieuwe seizoen is

'Kerkproeverij. Een open huis'


We sluiten met het plaatselijke programma in Hardenberg Heemse aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt de deuren open te zetten  voor een warm welkom aan mensen.
 
We zien u graag bij het brede aanbod met sprekers, publieksdebat, film, boekbespreking, vieringen en excursies. Weet u van harte welkom.
 
U ontvangt dit programma voor het nieuwe seizoen met daarin  een formulier om  u op te geven voor deelname aan het programma. Dit opgaveformulier kunt u inleveren in de bus die in de Schakel staat of bij een van de de contactpersonen die in het colofon van deze folder staan of bij Adri Mensink, Orionlaan 1 te Heemse. Informatie over opgave kunt u aanvragen  per mail
 
U kunt op deze website www.pknhardenbergheemse.nl het volledige programma inzien en er is een digitaal opgaveformulier.
 
 Contactpersonen en info:

 
Bart Jonkers,              0523-263744              
Günter Brandorff, tel. 0523-267119,              
Ineke Monshouwer,                                       
Piet Langbroek,          0523-267363              
Adri Mensink               0523-251758,            
André van Beveren     0523-272725,             
 
U kunt zich aanmelden via E-mail:
Of in de bus in de Schakel.
Graag voor 1 oktober 2017                  

Voto programma informatie
Opgave formulier Voto
Voto workshopfolder

terug