De Kerkenraad De Kerkenraad

De Kerkenraad
De kerkenraad vergadert van september tot en met juni op de derde maandag van de maand. De vergaderingen zijn altijd in de Schakel, in de consistorie. De koffie staat klaar vanaf 19.15 u. De vergadering begint 19.30 u.

Twee weken eerder komt het moderamen (dagelijks bestuur) bijeen om de agenda vast te stellen en kleinere zaken af te handelen. Dat gebeurt in de Schakel, vanaf 20.30 u.

Hetzelfde moderamen overlegt samen met de moderamina van Centrum Zuid, Baalder en Baalderveld over de dingen die deze wijken gemeenschappelijk aangaan. Dat gebeurt in het zgn. Wilhelminaplein-overleg. Eveneens op de eerste maandag, in de Schakel, aanvang 19.30 u. 

De data van de vergaderingen staan ingepland op de agendapagina van deze site.
 

lees meer »
 
Pastoraal Bezoek(st)er Pastoraal Bezoek(st)er

Onder pastoraal bezoeker verstaan we leden uit onze kerk met een bijzondere taak: ze bezoeken als "gewone" wijkouderlingen een aantal mensen. Maar het bijzondere is dat ze geen lid van de kerkenraad zijn. Ze hoeven dus niet de maandelijkse vergaderingen bij te wonen. 
Een overeenkomst met ouderlingen is, dat de pastorale bezoekers 1) bevestigd worden in een kerkdienst 2) een geheimhoudingsplicht hebben.

Een pastorale bezoeker heeft een sectie met ongeveer 50 adressen.

De pastorale bezoekers vormen het pastoraal team, dat 2 keer per jaar bij elkaar komt om toegerust te worden voor hun werk.

 
Pastoraal Team Pastoraal Team
lees meer »
 
Diensten voor Jong en Oud Diensten voor Jong en Oud
 
Werkgroepen Werkgroepen

Behalve de wijkkerkenraad en de wijkteams zijn er enkele werkgroepen actief. U vindt ze onder de submenu's. Zo krijgt u een beeld van wat er in onze wijk gebeurt. Dankzij de vele vrijwilligers is dat behoorlijk wat!

Veel vrijwilligers zeggen dat ze het plezierig vinden om zo'n taak te vervullen. Ze vinden het leuk 'werk' om allerlei redenen: het sluit aan bij hun interesses, het kost niet te veel tijd, je leert weer eens nieuwe mensen kennen, het wordt gewaardeerd en het is ook een zinvolle tijdsbesteding.

U ziet dat er ook nog wel vacatures zijn. En elk jaar leggen een handvol vrijwilligers hun taak neer vanwege leeftijd, of gezondheid of omdat ze weer eens wat anders willen. Dat betekent dat er geregeld weer nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Iets voor u? Laat het gerust weten als u interesse hebt. We komen graag eens aan om een functie in werkgroep of kerkenraad met u te bespreken. Het zal u vast verrassen hoe eigentijds het vrijwilligerswerk in de kerk is opgezet.

 
Werkgroep Diakonale Vakantieweek Werkgroep Diakonale Vakantieweek
lees meer »
 
Werkgroep PR en Internet Werkgroep PR en Internet
lees meer »
 
Werkgroep Jaargesprek Werkgroep Jaargesprek
lees meer »
 
Werkgroep Startzondag Werkgroep Startzondag
lees meer »
 
Werkgroep Meanderdienst Werkgroep Meanderdienst
lees meer »
 
Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds Werkgroep Wijkkas en Verjaardagsfonds
lees meer »
 
Werkgroep Diensten Werkgroep Diensten
lees meer »
 
Noaberschap Hardenberg Centrum Noaberschap Hardenberg Centrum
lees meer »
 
Platform van Kerken Platform van Kerken
lees meer »