Jeugd- en jongerenwerk CNoord en CZuid gezamenlijk Jeugd- en jongerenwerk CNoord en CZuid gezamenlijk

De wijken Centrum Noord en Centrum Zuid staan beide voor dezelfde uitdaging om kinderen (0-12), jeugd (12-18) en jonge volwassenen (18-30) bij geloof en kerk te betrekken. De beide wijken werken samen in de hieronder vermelde commissies.

 
Algemeen Algemeen
Jeugdwerk in Hardenberg Centrum


1. In De Schakel is iedere zondag kinderoppas, zodat de ouders samen de kerkdienst in de Höftekerk of Stephanuskerk kunnen bezoeken.
2. Twee keer in de maand is er kindernevendienst tijdens de kerkdienst (zie rooster kindernevendienst). Als er geen kindernevendienst is dan ligt er achterin de kerk iets klaar voor de kinderen, bijvoorbeeld een kleurplaat.
3. Op de eerste Paasdag wordt er voorafgaand aan de kerkdienst een gezellig Paasontbijt georganiseerd. Hier zijn in het bijzonder de kinderen welkom, maar ook ouders, opa’s en oma’s en iedereen die het leuk vindt
is welkom.
4. Ongeveer 7 keer per jaar is er een dienst voor jong en oud. Dit zijn gezinsdiensten die door jonge ouders met de dominee worden voorbereid. Altijd heel leuk en bijzonder!
Geregeld is er medewerking van een muziekgroepje of iets anders.
5. Eens per jaar is er een heel bijzondere dienst in de feesttent bij de Vecht, in samenwerking voorbereid met de GKV. Dit jaar, op 24 juni, is er op zondagmiddag een speciaal programma voor de kinderen! Maar ook ’s avonds zijn ze welkom! Het jeugdkoor Animato is er dan ook bij.
6. Ieder jaar is er de mogelijkheid met elkaar naar The Passion
te gaan. Let op de berichtgeving
 
 
Kindernevendienst Centrum Kindernevendienst Centrum

Op zon- en feestdagen is er tijdens de dienst van 10.00 u. oppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar) in de Schakel bij de Höftekerk. Ook als u de dienst van 10.00 u. in de Stephanus- kerk bezoekt, kunt u uw kleintje naar de Schakel brengen.
De oppas wordt verzorgd door diverse vrijwilligers uit de beide centrumwijken, Baalder en Baalderveld. Voor de wijk Centrum Noord is dat:
naam adres  tel
Joke Veurink W. van Oldenburgstraat 14260714
Els MulderReigerstraat 68

Voor het uitspreken van de zegen is er gelegenheid om de kinderen bij de oppas op te halen, zodat zij in de kerk met alle anderen de zegen kunnen ontvangen.