Voor jongeren van 18 - 35 Voor jongeren van 18 - 35

Voor jongeren tussen de 18 en de 35 is er een paar keer per jaar "kleintje kerk". Een 'dienst die ik samen met Fenneke Brink, Aniek Stegeman en Marieke van 't Holt opzet en uitwerk. Voor een indruk lees je het verslag hiernaast. Inmiddels is ook al bekend wanneer de volgende "kleintje kerk" is: zondag 27 mei, aanvang 1200 u. in de Höftekerk. Thema: zou je willen weten wat er in de toekomst gebeurt? Welkom! (ook als je geen lid van onze kerk bent)

 
Kleintje Kerk Kleintje Kerk

Eerste dienst «Kleintje Kerk «

Kleintje Kerk. Onder die naam bereidde ik samen met Fenneke Brink, Marieke van t Holt en Aniek Stegeman een dienst voor die zo interessant mogelijk moest zijn voor de doelgroep: jongeren in de leeftijd van 18-35.
We bedachten dat het een korte bijeenkomst moest zijn: een half uurtje, aanvang 12.00 u. Het moest liever niet te veel op een gewone kerkdienst te lijken. En dus ging het na het welkom direct naar het thema toe, we lieten votum en groet weg, evenals de meeste gebeden, er was maar een enkel lied, maakten gebruik van You Tube en we lazen niet uit de bijbel, ik vertelde het verhaal van Ruth kort na toegespitst op het thema. De zegen werd een handdruk bij de uitgang.
We wisten van tevoren niet wie er zouden komen en met hoeveel en ook niet of deze opzet in de smaak zou vallen. Maar zondag 4 februari waren er toch maar 42 jongeren uit de doelgroep gekomen! Dat was boven verwachting. En na afloop waren de reacties heel positief: ‘voor herhaling vatbaar’, ‘leuk initiatief’, ‘we komen volgende keer weer’. Daar krijgen we genoeg energie van om een tweede kleintje-kerk op te zetten. En misschien zijn er dan nog wat meer jongeren.
Over het thema: dat was de vraag: zijn de dingen in je leven allemaal puur toevallig, of is er sprake van leiding (dat kan geen toeval zijn)? Arjen Lubach brengt de eerste opvatting naar voren, Marco Borsato zingt van de tweede. Wat is nou eigenlijk de bijbelse boodschap? Over toeval wordt in de bijbel niet veel gesproken. Maar hier en daar toch wel: Ruth bijv komt toevallig op de akkers van Boaz terecht. En tegelijk wijst alles erop dat God er op een verborgen manier ook bij betrokken is en de dingen zo leidt dat haar doodlopende geschiedenis toch een toekomst krijgt: er wordt een kindje geboren, Obed, die zelfs de opa van de latere koning David wordt, die op zijn beurt in de geslachtsregisters van Jezus (1000 jaar later) genoemd wordt. Het leven van Ruth en Boaz blijkt in een veel groter verband dan te staan dan ze ooit zelf beseften.
Als we met een beetje fantasie (geloof) naar onze eigen levens kijken, dan kunnen we gerust aannemen dat God er bij betrokken is. Daarom danken we hem voor alles en iederen die iets van zijn liefde en zorg en wijsheid laten zien. Net zo goed als we hem klagen voor alles en iedereen die zijn liefde, zorg en wijsheid blokkeren.
Ds. de Lange

 
Jeugd- en jongerenwerk CNoord en CZuid gezamenlijk Jeugd- en jongerenwerk CNoord en CZuid gezamenlijk

De wijken Centrum Noord en Centrum Zuid staan beide voor dezelfde uitdaging om kinderen (0-12), jeugd (12-18) en jonge volwassenen (18-30) bij geloof en kerk te betrekken. De beide wijken werken samen in de hieronder vermelde commissies.

 
Algemeen Algemeen

Jeugdwerk in Hardenberg Centrum

 
Kindernevendienst Centrum Kindernevendienst Centrum

lees meer ยป
 
Diensten voor Jong en Oud Diensten voor Jong en Oud

Rooster voor Diensten Jong en Oud