Gemeenteavond 20 november 2017 Gemeenteavond 20 november 2017

Maandag 20 november is er een gezamenlijke gemeenteavond van CNoord en CZuid. Dan zullen de bezuinigingsplannen van de AK worden toegelicht. Onderdeel van die plannen vormt de herverdeling van de beroepskrachten. Voor onze wijkgemeentes pakt dat zo uit: CNoord en CZuid samen stellen 2 dagen van de werktijd van predikanten en kerkelijk werkers beschikbaar voor de wijkgemeente Radewijk die na het vertrek van ds. Dijkstra vacant is. Wat dit concreet betekent moet allemaal nog bekeken en overlegd worden. Eerst willen we u in de gelegenheid stellen hier van kennis te nemen en er vragen over te stellen. Komt u vooral. We beginnen 1930 u in de Schakel en mocht die ruimte te klein zijn, dan wijken we uit naar de Stephanuskerk.

 
Actueel: vrijwilligers gezocht! Actueel: vrijwilligers gezocht!

Er is weer een aantal vacatures in onze wijkgemeente. Het gaat om uiteenlopende taken. Misschien zit er ook wel iets voor u bij? Wilt u dat eens overwegen? We zoeken: een fotograaf, een ouderling voor de jong-volwassenen (20-30 jarigen), een pastoraal bezoeker voor CN-03 en CN-12, een diaken en een vijftal contactpersonen. Hebt u interesse? Of kent u iemand die een taak zou willen doen? Meldt het dan via En wilt u de werving en het andere werk van kerkenraad en werkgroepen ondersteunen met uw gebeden?

 
Predikant en kerkelijk werker Predikant en kerkelijk werker

Aan onze gemeente is ds. A. de Lange als wijkpredikant verbonden.
Mw. J.E. de Lange-van der Lugt is in dienst als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in de secties CN-08, 09, 10, 11, en 15.

Hun adres: Edelinckstraat 102, 7773 DA Hardenberg Tel: 0523-26.66.53.
Bij voorkeur bellen tussen 8.30 en 9.00 u. en tussen 17.30 en 18.00 u. 
Mailen kan altijd:

   

 
Waar vind ik meer over? Waar vind ik meer over?

Wilt u meer weten over onze wijk, klik dan op de submenu's die hangen onder Centrum Noord Home of op het betreffende woord bij Lees Meer.

lees meer »
 
Visie Visie

De wijkgemeente Centrum Noord weet zichzelf door het evangelie van Jezus Christus (1) geroepen tot omgang met de Eeuwige (2), onderlinge verbondenheid (3) en dienst aan de ander (4) en wil daarom proberen een gastvrije gemeenschap (5) te zijn.

 

lees meer »
 
Belangrijke stukken Belangrijke stukken

Beleidsplannen, taakomschrijvingen en de instructie om met Scipio te werken zijn te downloaden via klik hier
Nieuwsbrieven, Kerkbode en Zondagsbrieven via klik hier
Roosters kunt u opvragen via klik hier