Corona maatregelen Corona maatregelen
Moderamina van AK en CvK sluiten zich wat betreft de coronamaatregelen aan bij de adviezen van de overheid en van de landelijke PKN.

Miv  11 november 2021 geldt:
Voor de kerkdiensten betekent dit het volgende:
- Bij binnenkomst en vertrek uit de kerkzaal een mondkapje dragen.
- Bij verplaatsingen door het gebouw eveneens een mondkapje dragen.
- 1,5 meter afstand houden, de kosters of coördinatoren wijzen de zitplaatsen aan.
- Geen koffiedrinken na de dienst.

Vooraf aanmelden voor een kerkdienst is niet nodig. Omdat het aantal zitplaatsen op 1,5 meter beperkt is kan dat betekenen dat de kerkzaal op een bepaald moment vol is en dat er niet voor iedereen plaats is.    

Voor andere activiteiten in onze gebouwen, zoals vergaderingen, geldt dat bij binnenkomst en vertrek er een mondkapje gedragen moet worden en dat de 1,5 meter afstandsregel geldt.

Kosters, coördinatoren en/of ontvangstcommissies dragen zorg voor een zo goed mogelijke uitvoering c.q. handhaving van genoemde maatregelen.

Voor koorrepetities en kooruitvoeringen heeft de overheid verplicht gesteld dat met ingang van 6 november 2021 het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht is bij een leeftijd van 18 jaar en ouder. De check van de QR-code moet bij iedere repetitie/samenkomst opnieuw plaatsvinden.
De koren zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze checks. Meer details staan vermeld op internet site https://koornetwerk.nl/faq/

De maatregelen zijn vervelend, maar we willen verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van anderen en onszelf.
Vrijdag 12 november is er weer een persconferentie van de overheid en het zou kunnen dat dit opnieuw tot aanpassing van de maatregelen leidt.

Overige aandachtspunten
- Bij binnenkomst handen desinfecteren
- Na de dienst de kerk geordend verlaten, kosters/coördinatoren geven aanwijzingen
- Bij Corona-gerelateerde klachten blijft u thuis.
 
Centrum

Centrum

........op de site van wijk Centrum 

Hier kunt u veel informatie vinden betreffende onze wijk.

Heeft u een onderwerp of nieuws voor onze wijk dan kunt u dit doorgeven aan:

scriba-centrum@pknhardenbergheemse.nl
 

 
Predikanten en kerkelijk werker Predikanten en kerkelijk werker

Onze wijkpredikanten zijn: 
ds. Pieter Noordmans.
ds. Bert de Lange

Onze kerkelijk werker is: 
w. Noortje de Lange

Adresgegevens:

Ds. Pieter
 Noordmans
Willem van Oldenburgstraat 9a, 7772 AL Hardenberg
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Ds. Bert de Lange
Edelinckstraat 102, 7773 DA
0523-266653
bertdelange@geholi.nl

Mw. Noortje de Lange-van der Lugt
Edelinckstraat 102, 7773 DA
0523-266653
nodelange@gmail.com
 

 

 

 
facebookpagina PKN Centrum facebookpagina PKN Centrum
Onze wijk heeft een eigen Facebook pagina
www.facebook.com/pkn hardenberg centrum

Hier vindt u berichten en nieuwtjes die met onze wijk te maken hebben.

 
lees meer »
 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Wij maken voor onze vieringen en kerkdiensten bijna altijd gebruik van

de HöftekerkVoor bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten kan eventueel gebruik worden gemaakt van

de Stephanuskerk.

 

De wijk Centrum houdt haar diensten vaak samen met één van de andere wijken, in het bijzonder met de wijken Baalder en Baalderveld.

Aanvangstijden: 10.00 uur.
Om 19.00 uur is er een avonddienst; deze wordt bij toerbeurt onder verantwoordelijkheid van één van de wijken van onze Prot. Gem. Hardenberg-Heemse (PGHH) georganiseerd.

Adres

Höftekerk: Lage Doelen 3, tel: (0523) 261554

Stephanuskerk: Voorstraat 36, tel: (0523) 265340

In het menu "Kerkdiensten" vindt u voor elke zondag de nodige gegevens.

 
Noaberschap Hardenberg Centrum Noaberschap Hardenberg Centrum
Waar je vroeger voor een helpende hand even snel naar de buren liep, is dat nu misschien wat minder vanzelfsprekend. Toch spreekt die onderlinge hulp ons nog steeds aan. Daarom hebben wij sinds enkele jaren in het Centrum een soort wijkhulpdienst:
 
 
Dit is een gezamenlijk project van de wijkdiaconieën van onze Protestantse wijkgemeente en van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Petrakerk). 
Noaberschap Hardenberg Centrum kan op allerlei manieren de helpende hand bieden en iedereen kan op zijn/haar eigen wijze en met eigen talenten meedoen. Het is bedoeld voor iedereen, ongeacht kerkelijke binding.
Vooral voor kleine, maar acute probleemsituaties kan er een beroep op de wijkhulpdienst gedaan worden. Bij voorbeeld voor het van school halen van de kinderen, even boodschappen doen, of een lamp vervangen. Iets in de tuin doen, een wandelingetje maken of koffie drinken bij iemand die eenzaam is. Of …? Het gaat om alledaagse dingen waar mensen soms behoefte aan hebben.
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen opgeven om ‘stand-by’ te zijn voor een ander die het even nodig heeft. Wanneer u zich wilt opgeven als vrijwilliger, dan kunt u hier het aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 
Heeft u voor uw situatie kortdurende, praktische hulp nodig en denkt u dat het Noaberschap Hardenberg Centrum een oplossing kan bieden? Bel dan met telefoonnummer 06-13515474. (Indien er niet wordt opgenomen vragen wij uw naam en telefoonnummer in te spreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug).
 
Gezocht: contactpersonen

Gezocht: contactpersonen
Contact met elkaar onderhouden vinden wij belangrijk.
Het is fijn om gehoord en gezien te worden, als je dat op prijs stelt.
Daarom zijn naast ouderlingen, pastoraal werkers en anderen ook de contactpersonen onmisbaar. 
Zij brengen af en toe laagdrempelig een bezoekje aan mensen in hun wijk/sectie.
Het streven is dat je contact onderhoudt met ongeveer 10 adressen.
De aansturing gebeurt door de wijkouderling/pastoraal medewerker, en je maakt meestal deel uit van een team van enkele contactpersonen.
Contactpersonen brengen af en toe ook een nieuwsbrief of een kaartje op hun adressen. Alles om elkaar te laten merken dat we er zijn.
Contactpersonen brengen rond een verjaardag ook een groet van de kerk en vragen dan een kleine bijdrage voor ons wijkfonds (als de bezochte gemeenteleden daaraan mee willen doen).
Als daar aanleiding voor is kunnen contactpersonen ook hulp inroepen van de ouderling, predikant of kerkelijk werker.

Spreekt bovenstaande u aan en bent u misschien bereid als contactpersoon aan de slag te gaan dan zouden wij dat heel erg waarderen!

Voor vragen en/of opgave neem dan contact op met scriba Gea Zagers, Burg. Schuitestraat 20, tel.nr. 06 10062579
scriba-centrum@pknhardenbergheemse.nl
U kunt natuurlijk ook informatie inwinnen bij uw wijkouderling of diaken.
 
 
Algemeen Algemeen
De wijkgemeente Centrum is enkele jaren geleden ontstaan door het samengaan van de wijkgemeenten Centrum Noord en Centrum Zuid.
 
lees meer »
 
Profiel en visie Profiel en visie
lees meer »
 
Beleidsplan 2016-2020 Centrum zuid Beleidsplan 2016-2020 Centrum zuid

In 2016 kwam een beleidsplan voor de toenmalige wijkgemeente Zuid gereed.
in de bijlage vind je het resultaat