Organisatie en taakgroepen structuur Organisatie en taakgroepen structuur

Lees hier meer over hoe we werken met grote en kleine kerkenraad en de taakgroepen Pastoraat, Vieren, Jeugd, Diaconaar, PR en communicatie, Lrren, Beheer.

lees meer »
 
Visie Visie

Dit zijn wij. Zo doen wij. 
 

lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan

In het beleidsplan 2011-2015  is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven:. De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie, denken en in actie komen is ons geloof! Wanneer je onze geloofsgemeenschap wilt beschrijven met enkele beelden, dan komen de volgende beelden als typerend naar voren: Wij zien onze geloofsgemeenschap als een gemoedelijke familie, die een dak biedt boven zo vele hoofden. De geloofsgemeenschap fungeert als het ware als een motor van de wijk met een eigen “nestgeur” en is het sociaal cement voor de wijkleden.

lees meer »
 
Missie Missie

In het beleidsplan voor de wijkgemeente Baalderveld 2011-2015 zijn een aantal woorden gekozen die als uitgangspunt richtinggevend zijn. Zo’n belangrijk woord is ‘verbondenheid’. En vergeet het woord ‘ruimte’ niet. Het zegt hoe wij kerk zijn in deze tijd en onze buurt, eigentijds en laagdrempelig, aansprekend en authentiek. Dat willen we zijn. Dit zijn onze manieren. Zo willen we doen.

lees meer »