Organisatie en taakgroepen structuur Organisatie en taakgroepen structuur
Lees hier meer over hoe we werken met grote en kleine kerkenraad en de taakgroepen Pastoraat, Vieren, Jeugd, Diaconaar, PR en communicatie, Leren, Beheer.
lees meer »
 
Visie Visie
Dit zijn wij. Zo doen wij. 
 
lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan

In het beleidsplan is de visie vanuit ons geloof als volgt omschreven: De bron, de basis van waaruit we bovenal tot inspiratie, denken en in actie komen is ons geloof! Wanneer je onze geloofsgemeenschap wilt beschrijven met enkele beelden, dan komen de volgende beelden als typerend naar voren: Wij zien onze geloofsgemeenschap als een gemoedelijke familie, die een dak biedt boven zo vele hoofden.

lees meer »
 
Missie Missie

Voor de wijkgemeente Baalderveld is het woord ‘verbondenheid’ belangrijk. En vergeet het woord ‘ruimte’ niet. Het zegt hoe wij kerk zijn in deze tijd en onze buurt, eigentijds en laagdrempelig en aansprekend. 

lees meer »