do 6 februari 2020

De Bijbel nu anders gelezen

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 20.00 uur
Prijs: 
 € 7,-

DE BIJBEL NU ANDERS GELEZEN
door ds. Ad van Nieuwpoort

Ad van Nieuwpoort is vanaf 1996 predikant in Amstelveen, Amsterdam en sinds 2012 in Bloemendaal. Ook was hij 8 jaar wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef diverse boeken, zoals De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’, waarin hij een lans breekt voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten.
Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens hem deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuw te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren. 
In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?

Ad van Nieuwpoort over 6 februari: ‘Op deze avond ga ik graag terug naar de bron en zal ik probeen het stof wat van de bijbel af te blazen. Meestal buitengewoon enerverend om de mensen te laten ontdekken dat de bijbel niet een historisch verslag biedt van gebeurtenissen uit een ver verleden, maar een verhaal waarin het nog wel eens over onszelf zou kunen gaan.’


 

terug