do 18 april 2019

De Drie Dagen van Pasen

Locatie: 
 Hardenberg en Radewijk
Tijdstip: 
 19:30 uur

De Drie dagen van Pasen.

Het is de ‘Goede Week’ of de ‘Stille Week’, waarin er geen officiële gebeurtenissen gehouden worden. Bij onze oosterburen heet deze week ‘Karwoche’, dat van droefheid spreekt. 

Hoe wij het ook beleven, het is een week van het overdenken van de weg van de Heer. Dat doen we in stilte, met doorgaande Evangelielezing bij lied en voorbede.

In de Stille week vieren we in Hardenberg en Radewijk de liturgie van de ‘Drie dagen van Pasen.’ Dat doen we al jarenlang en deze traditie willen we niet kwijt.

De Paascyclus omvat de diensten

op de Witte Donderdag, 19:30 uur Stephanuskerk en de Opgang

op de Goede Vrijdag 19:30 uur Höftekerk en de Opgang

op Stille Zaterdag om 21:00 uur Stephanuskerk en de Opgang.

We zullen het Evangelie volgens Lucas lezen en daar liederen bij zingen en stil van worden. Wij danken de liturgiecommissie voor hun bijdrage aan de vespers in de Veertigdagentijd en we heten jullie welkom in de diensten vóór Pasen.   

 

terug